Pensioen en later

 

Stoppen met werken en dan

pensioenDe pensioenleeftijden staan onder druk en werken voor een goed pensioen wordt in de toekomst vast nog moeilijker. De vraag is of je wel wil werken voor je pensioen, of dat er andere manieren zijn om later van je oude dag te genieten. En wat kun je zelf doen om eerder onafhaneklijk te zijn van je inkomen, zodat later niet te laat komt en je echt van het leven kan genieten op de manier dat jij wilt.

Pensioen

De opbouw van het pensioen gaat grotendeels automatisch, en kan verder worden aangevuld om dit te verbeteren. Zonder teveel in de pensioenregeling te vervallen, willen we een paar punten meegeven die misschien een ander kijk op de oude dag geven.

 

 

stoppen met werken en dan

Als je stopt met werken verlies je veel zakelijke contacten en voor veel mensen vallen er heel erg veel gewoontes en gewenningen weg die je in eerste instantie niet zouden opvallen. Ook het gevoel van eigenwaarde kan een deukje krijgen als je niet meer van belang denkt te zijn, niet nuttig en door niemand meer gewaardeerd wordt om wat je al die jaren hebt gedaan. Om dit te voorkomen:

 

 

 

 

home disclaimer