Mijn persoonlijkheid

 

Persoonlijkheid kennen en ontwikkelen

mijn persoonlijkheidDe wereld kent vele mensen en vele persoonlijkheden, maar er zijn over het algemeen wel een aantal types te herleiden waarbinnen mensen min of meer in basis blijke te vallen. Er zijn verschillende manieren waarop persoonlijkheden kunnen worden onderzocht. Soms wordt het benaders vanuit astrologie, soms iets wat daar op gebaseerd is, maar vaak zijn er ook andere persoonlijkheidstesten en modellen te vinden om kernkwaliteiten te onderscheiden.

 

Persoonlijkheidstest

Wat uit een test voor je persoonlijkheid komt zal grotendeels voor herkenning zorgen, zeker als je jezelf inmiddels goed kent en ook de kritische kanten eigenlijk wel weet. Waardevol is als je er iets mee kan, iets kunt verbeteren of op een andere manier aanpakken. Het besef van welke karakter er in jou zit geeft verder vaak ook een beeld van de frustraties die je soms voelt. Een lijstje met punten over persoonlijkheid en onderzoek hiernaar:

 

 

kennis van persoonlijkheden

Als je kennis hebt van iemands persoonlijkheid, of technieken kent waarbij je ze beter kan plaatsen, kun je hier als je zou willen rekening mee houden in de omgang met elkaar. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

 

 

 

home disclaimer